Voortuinen samenvoegen

Published by Lian on

Voortuin op de schop

Vorige jaar kreeg ik de volgende vraag. Twee buren willen samen hun voortuin aanpakken. De linker buur heeft jonge kinderen en wil een ingegraven trampoline voor het raam. De rechter buur heeft een onevenwichtige beplanting en wil graag het tuinpad vervangen door een pad met houtsnippers. De vraag was hoe de voortuin te beplanten zodat de trampoline een beetje verborgen ligt en de twee voortuinen als een geheel kunnen worden gezien. Hieronder schets ik in stappen hoe het proces tot een nieuwe voortuin doorlopen is en wie wat deed.

Stap 1 (door de buren)

Beide buren geven aan welke kleuren en welke planten ze bij voorkeur in de tuin willen hebben en welke van de oude planten gehandhaafd moeten worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van veel beeldmateriaal van gewenste sferen.

Stap 2 (door mij)

De voortuin ligt op het noorden. Dat betekent dat dicht tegen het huis aan geen direct zonlicht komt. Daarom moeten sommige gewenste planten aangepast worden. Ik stel daarom planten voor die qua sfeer in de buurt komen maar wel passen op de standplaats. Daarvoor maak ik een schets van een plan en een lijst van voorgestelde planten erbij.

Stap 3 (Allen)

Het plan wordt bekeken, becommentarieerd, creatieve ideeën worden gedeeld en het plan aangepast.

Stap 4 (door de buren)

Alle bestaande planting wordt uit de grond gehaald voor zover nodig en weggedaan of bewaard tot herplanting. De trampolineplek wordt uitgegraven en de grond wordt conform plan tot een heuvel om de trampoline gedrapeerd. Een deel van de grond wordt naar de andere tuin verplaatst om daar ook een heuvel te maken voor de symmetrie in de totale tuin en om de hoeveelheid grond kwijt te raken. Er worden paaltjes geslagen tussen de fietsenplek en de heuvel om de heuvel in bedwang te houden. De andere buur huurt op mijn advies een hovenier in om het pad naar de voordeur te verleggen en houtsnippers op het pad aan te brengen.

Stap 5 (door mij)

Ik check of alles volgens plan is verlopen en hoe de toestand van de grond is. Vervolgens bepaal ik of er grondverbetering noodzakelijk is . Tevens wordt dan de hoeveelheid aan planten bepaald.

Stap 6 (allen)

Gezamenlijk gaan we naar een kweker/tuincentrum om inkopen te doen; zowel planten als grondverbeteraar. Vaak kun je niet in een keer alle planten kopen. Je hebt immers ook te maken met de seizoenen en met de mogelijkheid dat planten uitverkocht kunnen zijn. Dan zoek ik alternatieven definitief of voor tijdelijk. Ter plekke beslissen we dan gedrieën welk alternatief het wordt.

Stap 7 (door mij)

Ik zet alle planten uit op de gewenste plek en controleer de hoeveelheden. Ik doe voor hoe planten gepoot en verzorgd moeten worden. En leg uit hoe een bestaande Buddleja (vlinderstruik) gesnoeid moet worden.

Stap 8 (door de buren)

De buren zetten allebei hun nieuwe en oude planten in de grond. Gedurende het eerst seizoen houden ze in de gaten of de beplanting voldoende water krijgt en goed aanslaat en signaleren wanneer en welke aanvullende beplanting gewenst is.

Conclusie

Dit is nu een voorbeeld van 2 mensen die bereid zijn hun eigen tuin onderhanden te nemen en mij alleen inhuren voor de vragen waar ze zelf het antwoord niet op weten. In dit geval was dat een advies over plantopties en hun geschiktheid voor de standplaats, het combineren van nieuwe met oude beplanting, de groepering, de hoeveelheid planten en eventuele alternatieven wanneer planten niet leverbaar zijn. Het is erg leuk om te zien hoe deze buren bij elke stap enthousiaster werden en ook konden aangeven wanneer ze zonder mij verder konden. Mijn doel is dan bereikt.